Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (92) - Košice (23) - Trnava (11) - Trenčín (10) - Nitra (7) - Ružomberok (6) - Žilina (5) - Martin (5) - Banská Bystrica (4) - Šaľa (4) - Zvolen (3) - Zlaté Moravce (3) - Liptovský Mikuláš (3) - Dolný Kubín (3) - Hlohovec (2) - Galanta (2) - Malacky (2) - Piešťany (2) - Pezinok (2) - Prešov (2) - Svidník (2) - Skalica (2) - Senec (2) - Žiar nad Hronom (2) - Šurany (1) - Veľký Meder (1) - Veľké Zálužie (1) - Trstená (1) - Senica (1) - Rožňava (1) - Revúca (1) - Prievidza (1) - Považská Bystrica (1) - Poprad (1) - Modra (1) - Liptovský Hrádok (1) - Komárno (1) - Dunajská Streda (1) - Čadca (1) - Banská Štiavnica (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Banka - Piešťany (1)
PhDr. Lýdia Bátovská
Lekári
Bratislava
Sabinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
PaedDr. Marta Franková
Lekári
Bratislava
Karloveská 27, Bratislava 4 - Karlova Ves
PhDr. Ivana Justusová
Lekári
Trnava
Andreja Žarnova 11, Trnava
PhDr. Danica Daudová
Lekári
Bratislava
Košická 52, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Branislav Bodo
Lekári
Košice
Budovateľská 1, Košice 2 - Šaca
Mgr. Denisa Andrášová
Lekári
Košice
Moldavská cesta 21/A, Košice 2 - Západ
Mgr. Miroslava Durilová
Lekári
Zvolen
Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen
MUDr. Viera Mosejová
Lekári
Prešov
Jána Hollého 14, Prešov
PhDr. Zlatica Bartíková
Lekári
Bratislava
Americké námestie 3, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Mária Dobešová CSc.
Lekári
Košice
Hroncova 7, Košice 1 - Sever
Mgr. Ing. Katarína Knížová
problémy, s ktorými sa môžete na mňa obrátiť - psychosomatické potiaže - rôzne druhy úzkostí a strachu, panické záchvaty - depresie - prekonávanie ťažkých životných období - ťažkosti v partnerskom živote alebo v medziľudských vzťahoch - ťažkosti vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom - strata blízkeho - strata motivácie, vyhoretie - vyrovnanie sa s vážnym telesným ochorením u seba alebo u blízkeho - ťažkosti v zvládaní stresu - pocity prázna, strata sebavedomia - hľadanie seba samého, porozumenie vlastným pocitom, svojim zdrojom a rozvoj svojej osobnosti - hľadanie vnútorných zdrojov prežívania a sily a práca s nimi - motivácia k osobnému rastu - hľadanie ciest v ťažkých životných situáciách - hľadanie vlastnej životnej cesty - porozumenie medziľudským vzťahom vo vlastnom živote - krízové situácie (strata blízkej osoby, rozvod, zmena životnej situácie) - ak hľadáte konkrétne riešenia zložitých situácií - ak ste sa stali obeťou mobbingu alebo šikany
Bratislava
Sabinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Tatjana Havlíková
Lekári
Malacky
Mierové nám. 12, Malacky
PhDr. Antonín Kozoň CSc.
Lekári
Trnava
Veterná 6, Trnava
PhDr. Oľga Lacková
Lekári
Trenčín
Palackého 21, Trenčín
Mgr. Simona Šimková
Lekári
Košice
Sokolovská 8, Košice 2 - Západ
Mgr. Lenka Škulcová
Lekári
Trnava
Hospodárska 47, Trnava
PhDr. František Valúch
Psychologické vyšetrenia, psychodiagnostika zamerané na: - intelektové schopnosti, - osobnosť, - dynamiku psychiky (pozornosť, reakčná schopnosť), - pamäťové schopnosti, - organické poškodenie CNS, - motivácia, sociabilita, rôzne zručnosti (manažérske a pod.) Psychotesty pre deti - poruchy aktivity a pozornosti (ADHD/ADD), - vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), - poruchy správania - posúdenie školskej spôsobilosti (zrelosti) - posúdenie predpokladov žiaka k zvládnutiu výberovej školy - posúdenie úrovne čitateľských zručností a matematických schopností - posúdenie cudzojazyčných schopností Psychotesty pre vodičov - vodičov - profesionálov (taxikár, kuriér, doručovateľ, vodič skupín a podskupín C,D,E,T) - vodičov povinným podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (3 závažné priestupky v priebehu 12 mesiacov) - vodičov s odobratým vodičským oprávnením (odobratý vodičský preukaz kvôli jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok, resp. z iného dôvodu) - žiadateľov o vodičské oprávnenie (skupiny C, D, E, T) - vodičov s právom prednostnej jazdy (VRZ) - vodičov prevážajúcich nebezpečné veci (ADR) - vodičov žiadajúcich vydanie vodičského preukazu po odcudzení, strate - odborné psychologické poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom Psychotesty k zbrojným preukazom Párová terapia a poradenstvo Psychosexuologická poradňa
Bratislava
Kadnárova 15, Bratislava 3 - Rača
Mgr. Andrea Vanyová
Lekári
Bratislava
Líščie údolie 57, Bratislava 4 - Karlova Ves
Mgr. Viera Vojvodinská
Lekári
Galanta
Šafárikova 1531/49, Galanta
MUDr. Ivan Zbojan
Lekári
Čadca
Palárikova 2311, Čadca
PhDr. Dana Žemberyová
Lekári
Bratislava
Šalviová 46, Bratislava 2 - Ružinov
MUDr. Jana Kyselicová
Lekári
Senica
Sotinská 1588, Senica
PhDr. Peter Szeliga PhD
Lekári
Trnava
Hviezdoslavova 10, Trnava
MUDr. Dagmar Tuková
Lekári
Trstená
Požiarnikov 431, Trstená
PhDr. Viera Luščáková
Lekári
Košice
Trieda SNP 1, Košice 2 - Západ
Mgr. Denisa Petorová
Lekári
Žiar nad Hronom
M.R. Štefánika 11/25, Žiar nad Hronom
Mgr. Bibiana Helexová
Lekári
Bratislava
Polianky 5, Bratislava 4 - Dúbravka
PhDr. Alena Hlušeková
Lekári
Veľké Zálužie
Rínok 334, Veľké Zálužie
PhDr. Mária Gedeonová
Lekári
Košice
Hlavná 72, Košice 1 - Staré Mesto
PhDr. Katarína Haidová
Lekári
Dunajská Streda
Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda
PhDr. Marcela Gábrišová
Lekári
Zvolen
Mládežnícka 30, Zvolen
PhDr. Anna Chrenková
Lekári
Bratislava
Studenohorská 30, Bratislava 4 - Lamač
Mgr. Marcela Hrapková
Terapeutické sedenia umožňujú porozumieť tvojmu životnému príbehu a zákonitostiam, ktoré ho utvárajú. Problémy, nepríjemné pocity, myšlienky, rôzne symptómy, opakujúce sa negatívne udalosti a choroby sú známkou odklonu od pravého ja (bytia) a sú zažívané ako nejaká forma životnej bolesti. Cesta bolesti a C esta blaha posúvajú k pravému miestu v živote a sú špecifickým procesom mojej terapeutickej práce. Počas sedení a použitím overených metód si postupne zvyšuješ (seba)vedomie a vytváraš pre seba krajšiu životnú skúsenosť. Osobná premena ti umožní prirodzene byť a tvoriť v tomto svete a vzťahoch; cítiť radosť, hlboké naplnenie a mier. Zameranie: - klienti so zámerom cítiť sa dobre a maximalizovať svoje blaho a potenciál - klienti so záujmom zlepšiť svoje vzťahy a komunikáciu (partnerské, rodičovské, pracovné...) - klienti s túžbou porozumieť a integrovať prežité duševné zranenia či prekonať následky traumatických a stresových udalostí (vyhorenie po dlhodobej záťaži, smútok, depresia, úzkosti, fóbie, psychózy v období remisie, toxické emócie či problémy so správaním ako závislosti, obsedantno-kompulzívne poruchy, domáce násilie a agresívne správanie, nespavosť, narcizmus, partnerské, pracovné, finančné problémy a iné opakujúce sa životné slučky či udalosti, ktoré si pýtajú pozornosť svojou nepohodlnosťou) - klienti so záujmom o telesné zdravie a blahobyt (pochopenie a uvoľnenie duševných príčin psychosomatických a telesných ochorení) - klienti, ktorí chcú nájsť vnútornú slobodu, radosť a silu a podporiť svoj duševný rast Klienti: jednotlivci, páry (opačného i rovnakého pohlavia) Spôsob práce: osobné sedenia alebo online po skype* *z každého sedenia prispievam 1 eur bezdomovcovi Ivanovi **klienti na (invalidnom) dôchodku, študenti a rodičia na rodičovskej dovolenke majú po dohode nárok na zľavu z ceny sedenia
Bratislava
Dunajská 2, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Ľudmila Bartóková
Lekári
Rožňava
Špitálska 1, Rožňava
Mgr. Igor Bečár
Lekári
Šaľa
Hlavná 12, Šaľa
Mgr. Miriam Belianska
Lekári
Bratislava
Mlynské Nivy 56, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Martina Breznoščáková
Lekári
Svidník
MUDr. Pribulu 412/4, Svidník
Mgr. Sláva Brisudová
Lekári
Banka - Piešťany
Kamenná 22, Banka - Piešťany
Mgr. Diana Bultmanová
Lekári
Hlohovec
Podzámska 16, Hlohovec
Mgr. Alica Bulasová
Lekári
Bratislava
Strečnianska 13, Bratislava 5 - Petržalka
PhDr. Tatiana Česlová
Lekári
Bratislava
Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Kamil Činovský PhD.
Lekári
Bratislava
Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre
PhDr. Denisa Demovičová
Lekári
Trnava
Kapitulská 6, Trnava
PhDr. Kornélia Dibarborová
Lekári
Bratislava
Strečnianska 13, Bratislava 5 - Petržalka
PhDr. Andrej Benkovič
Lekári
Prievidza
Bojnická cesta 47, Prievidza
Mgr. Renáta Bekoová
Lekári
Šaľa
Duslo Šaľa, Šaľa
PhDr. et Mgr. Alena Bednárová
Poskytujem odborné psychologické poradenstvo v oblasti osobnostného rastu, sebarozvoja, riešenia osobnostných alebo vzťahových problémov. Pracujem s jednotlivcami aj pármi.  Máte u mňa možnosť využiť nasledovné služby: - poradenstvo - autogénny tréning, rôzne relaxačné postupy, imaginácia, vizualizácia - hypnóza, hypnoterapia - on-line konzultácia možná aj cez skype, telefón, web kameru, alebo emailom. Rada by som ponúkla priestor špeciálne ženám, či už v období pred pôrodom (psychická príprava na pôrod a šestonedelie, relaxačné metódy, hypnóza, autogénny tréning), riešenie obáv, strachu a úzkosti z pôrodu, a tiež v období zvýšenej námahy, zvládania starostlivosti o dieťatko, partnera a domácnosť, postavenie ženy ako matky, spracovanie problematiky rodičovstva vo vzťahu k vlastným rodičom a v novej životnej úlohe, a iné súvisiace témy (neplodnosť, spontánny potrat, UPT). Taktiež otázky prepojenia telesného a duševného zdravia, tzv. psychosomatiky, zvládanie chronických alebo dlhodobých ochorení, podpora a pomoc pacientom s onkologickým ochorením, kardiovaskulárnymi ochoreniami (hypertenzia, ateroskleróza, vzťah stresu a kardiovaskulárnych chorôb), psychosomatika kožných a gastrointestinálnych ochorení, respiračných ochorení (astma), a niektorých neurologických ochorení. Viac tu:  http://www.atelier-dusevneho-zdravia.sk/sluzby/
Trenčín
Rozmarínova 211/3, Trenčín
PhDr. František Antal
Lekári
Zlaté Moravce
Bernolákova 24, Zlaté Moravce
Mgr. Martin Babík
Lekári
Bratislava
Smrečianska 14, Bratislava 3 - Nové Mesto
PhDr. Martin Chylík
Lekári
Hlohovec
Vinohradská 9, Hlohovec
Stránky 1 2 3 4 5

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 


   (c) 2010-2018 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.