Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (92) - Košice (23) - Trnava (11) - Trenčín (10) - Nitra (7) - Ružomberok (6) - Žilina (5) - Martin (5) - Banská Bystrica (4) - Šaľa (4) - Zvolen (3) - Zlaté Moravce (3) - Liptovský Mikuláš (3) - Dolný Kubín (3) - Hlohovec (2) - Galanta (2) - Malacky (2) - Piešťany (2) - Pezinok (2) - Prešov (2) - Svidník (2) - Skalica (2) - Senec (2) - Žiar nad Hronom (2) - Šurany (1) - Veľký Meder (1) - Veľké Zálužie (1) - Trstená (1) - Senica (1) - Rožňava (1) - Revúca (1) - Prievidza (1) - Považská Bystrica (1) - Poprad (1) - Modra (1) - Liptovský Hrádok (1) - Komárno (1) - Dunajská Streda (1) - Čadca (1) - Banská Štiavnica (1) - Bánovce nad Bebravou (1) - Banka - Piešťany (1)

Bratislava Psychológ

Mgr. Marcela Hrapková
Terapeutické sedenia umožňujú porozumieť tvojmu životnému príbehu a zákonitostiam, ktoré ho utvárajú. Problémy, nepríjemné pocity, myšlienky, rôzne symptómy, opakujúce sa negatívne udalosti a choroby sú známkou odklonu od pravého ja (bytia) a sú zažívané ako nejaká forma životnej bolesti. Cesta bolesti a C esta blaha posúvajú k pravému miestu v živote a sú špecifickým procesom mojej terapeutickej práce. Počas sedení a použitím overených metód si postupne zvyšuješ (seba)vedomie a vytváraš pre seba krajšiu životnú skúsenosť. Osobná premena ti umožní prirodzene byť a tvoriť v tomto svete a vzťahoch; cítiť radosť, hlboké naplnenie a mier. Zameranie: - klienti so zámerom cítiť sa dobre a maximalizovať svoje blaho a potenciál - klienti so záujmom zlepšiť svoje vzťahy a komunikáciu (partnerské, rodičovské, pracovné...) - klienti s túžbou porozumieť a integrovať prežité duševné zranenia či prekonať následky traumatických a stresových udalostí (vyhorenie po dlhodobej záťaži, smútok, depresia, úzkosti, fóbie, psychózy v období remisie, toxické emócie či problémy so správaním ako závislosti, obsedantno-kompulzívne poruchy, domáce násilie a agresívne správanie, nespavosť, narcizmus, partnerské, pracovné, finančné problémy a iné opakujúce sa životné slučky či udalosti, ktoré si pýtajú pozornosť svojou nepohodlnosťou) - klienti so záujmom o telesné zdravie a blahobyt (pochopenie a uvoľnenie duševných príčin psychosomatických a telesných ochorení) - klienti, ktorí chcú nájsť vnútornú slobodu, radosť a silu a podporiť svoj duševný rast Klienti: jednotlivci, páry (opačného i rovnakého pohlavia) Spôsob práce: osobné sedenia alebo online po skype* *z každého sedenia prispievam 1 eur bezdomovcovi Ivanovi **klienti na (invalidnom) dôchodku, študenti a rodičia na rodičovskej dovolenke majú po dohode nárok na zľavu z ceny sedenia
Bratislava
Dunajská 2, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Anna Chrenková
Lekári
Bratislava
Studenohorská 30, Bratislava 4 - Lamač
PaedDr. Marta Franková
Lekári
Bratislava
Karloveská 27, Bratislava 4 - Karlova Ves
PhDr. Eva Dorota Uhrová CSc.
Lekári
Bratislava
Sabinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. František Valúch
Psychologické vyšetrenia, psychodiagnostika zamerané na: - intelektové schopnosti, - osobnosť, - dynamiku psychiky (pozornosť, reakčná schopnosť), - pamäťové schopnosti, - organické poškodenie CNS, - motivácia, sociabilita, rôzne zručnosti (manažérske a pod.) Psychotesty pre deti - poruchy aktivity a pozornosti (ADHD/ADD), - vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), - poruchy správania - posúdenie školskej spôsobilosti (zrelosti) - posúdenie predpokladov žiaka k zvládnutiu výberovej školy - posúdenie úrovne čitateľských zručností a matematických schopností - posúdenie cudzojazyčných schopností Psychotesty pre vodičov - vodičov - profesionálov (taxikár, kuriér, doručovateľ, vodič skupín a podskupín C,D,E,T) - vodičov povinným podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (3 závažné priestupky v priebehu 12 mesiacov) - vodičov s odobratým vodičským oprávnením (odobratý vodičský preukaz kvôli jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok, resp. z iného dôvodu) - žiadateľov o vodičské oprávnenie (skupiny C, D, E, T) - vodičov s právom prednostnej jazdy (VRZ) - vodičov prevážajúcich nebezpečné veci (ADR) - vodičov žiadajúcich vydanie vodičského preukazu po odcudzení, strate - odborné psychologické poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom Psychotesty k zbrojným preukazom Párová terapia a poradenstvo Psychosexuologická poradňa
Bratislava
Kadnárova 15, Bratislava 3 - Rača
PhDr. Alena Matijeková
Lekári
Bratislava
Blagoevova 8, Bratislava 5 - Petržalka
PhDr. Danica Daudová
Lekári
Bratislava
Košická 52, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Hana Smitková PhD.
Lekári
Bratislava
Gondova 2, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Lýdia Bátovská
Lekári
Bratislava
Sabinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Bibiana Helexová
Lekári
Bratislava
Polianky 5, Bratislava 4 - Dúbravka
Mgr. Andrea Hinštová
Lekári
Bratislava
Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre
PhDr. Zlatica Bartíková
Lekári
Bratislava
Americké námestie 3, Bratislava 1 - Staré Mesto
Mgr. Monika Ginzeriová
Lekári
Bratislava
Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre
Mgr. Pavol Kardoš
Psychologické vyšetrenia, psychodiagnostika zamerané na: - intelektové schopnosti, - osobnosť, - dynamiku psychiky (pozornosť, reakčná schopnosť), - pamäťové schopnosti, - organické poškodenie CNS, - motivácia, sociabilita, rôzne zručnosti (manažérske a pod.) Psychotesty pre deti - poruchy aktivity a pozornosti (ADHD/ADD), - vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), - poruchy správania - posúdenie školskej spôsobilosti (zrelosti) - posúdenie predpokladov žiaka k zvládnutiu výberovej školy - posúdenie úrovne čitateľských zručností a matematických schopností - posúdenie cudzojazyčných schopností Psychotesty pre vodičov - vodičov - profesionálov (taxikár, kuriér, doručovateľ, vodič skupín a podskupín C,D,E,T) - vodičov povinným podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (3 závažné  priestupky v priebehu 12 mesiacov) - vodičov s odobratým vodičským oprávnením (odobratý vodičský preukaz kvôli jazde pod  vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok, resp. z iného dôvodu) - žiadateľov o vodičské oprávnenie (skupiny C, D, E, T) - vodičov s právom prednostnej jazdy (VRZ) - vodičov prevážajúcich nebezpečné veci (ADR) - vodičov žiadajúcich vydanie vodičského preukazu po odcudzení, strate - odborné psychologické poradenstvo pre vodičov s odobratým vodičským preukazom Psychotesty k zbrojným preukazom Párová terapia a poradenstvo Psychosexuologická poradňa
Bratislava
Kadnárova 15, Bratislava 3 - Rača
PhDr. Nadežda Lovichová
Lekári
Bratislava
Mýtna 5, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Dagmar Onačilová
Lekári
Bratislava
Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Kornélia Dibarborová
Lekári
Bratislava
Strečnianska 13, Bratislava 5 - Petržalka
Mgr. Ing. Katarína Knížová
problémy, s ktorými sa môžete na mňa obrátiť - psychosomatické potiaže - rôzne druhy úzkostí a strachu, panické záchvaty - depresie - prekonávanie ťažkých životných období - ťažkosti v partnerskom živote alebo v medziľudských vzťahoch - ťažkosti vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom - strata blízkeho - strata motivácie, vyhoretie - vyrovnanie sa s vážnym telesným ochorením u seba alebo u blízkeho - ťažkosti v zvládaní stresu - pocity prázna, strata sebavedomia - hľadanie seba samého, porozumenie vlastným pocitom, svojim zdrojom a rozvoj svojej osobnosti - hľadanie vnútorných zdrojov prežívania a sily a práca s nimi - motivácia k osobnému rastu - hľadanie ciest v ťažkých životných situáciách - hľadanie vlastnej životnej cesty - porozumenie medziľudským vzťahom vo vlastnom živote - krízové situácie (strata blízkej osoby, rozvod, zmena životnej situácie) - ak hľadáte konkrétne riešenia zložitých situácií - ak ste sa stali obeťou mobbingu alebo šikany
Bratislava
Sabinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Igor Obuch
Lekári
Bratislava
Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto
MUDr. Eva Ondrejková
Lekári
Bratislava
Páričkova 18, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Anna Mižičková
Lekári
Bratislava
Ďatelinová 2, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Eva Krkošková
Lekári
Bratislava
Záporožská 12, Bratislava 5 - Petržalka
Mgr. Brigita Trimajová
Lekári
Bratislava
Nevädzova 5, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Alexandra Topoľská PhD.
Lekári
Bratislava
Páričkova 18, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Ľubica Kordošová
Lekári
Bratislava
Bradáčova 7, Bratislava 5 - Petržalka
Mgr. Gabriela Svičeková PhD.
Lekári
Bratislava
Šoltésovej 20, Bratislava 1 - Staré Mesto
Mgr. Diana Dočolomanská
Lekári
Bratislava
Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre
PhDr. Tatiana Česlová
Lekári
Bratislava
Mickiewiczova 13, Bratislava 1 - Staré Mesto
PaedDr. Hroznata Živný
Lekári
Bratislava
Šoltésovej 4, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Judita Stempelová PhD.
Lekári
Bratislava
Medzilaborecká 21, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Eva Plencnerová
Lekári
Bratislava
Rajecká 1, Bratislava 2 - Vrakuňa
PhDr. Mária Krýslová
Lekári
Bratislava
Líščie údolie 57, Bratislava 4 - Karlova Ves
Mgr. Petra Páneková
Lekári
Bratislava
Ružinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Petra Scheberová
Lekári
Bratislava
Šoltésovej 13, Bratislava 1 - Staré Mesto
Mgr. Dana Cipárová
Lekári
Bratislava
Holíčska 46, Bratislava 5 - Petržalka
Mgr. Andrea Vanyová
Lekári
Bratislava
Líščie údolie 57, Bratislava 4 - Karlova Ves
PhDr. Dana Žemberyová
Lekári
Bratislava
Šalviová 46, Bratislava 2 - Ružinov
PhDr. Alica Vradianová
Lekári
Bratislava
Tehelná 26, Bratislava 3 - Nové Mesto
Mgr. Norbert Uhnák
Lekári
Bratislava
Strečnianska 18/A, Bratislava 5 - Petržalka
Mgr. Štefan Vanko
Lekári
Bratislava
Ružinovská 10, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Jaromíra Fodorová
Lekári
Bratislava
Michalská 2, Bratislava 1 - Staré Mesto
PaedDr Daša Chrastová
Lekári
Bratislava
Drotárska cesta 35, Bratislava 1 - Staré Mesto
PhDr. Etela Mišaničová
Lekári
Bratislava
Šustekova 2, Bratislava 5 - Petržalka
PhDr. Viera Páleníková
Lekári
Bratislava
Antolská 11, Bratislava 5 - Petržalka
Mgr. Alica Bulasová
Lekári
Bratislava
Strečnianska 13, Bratislava 5 - Petržalka
PhDr. Kamil Činovský PhD.
Lekári
Bratislava
Limbová 1, Bratislava 3 - Kramáre
Mgr. Miriam Belianska
Lekári
Bratislava
Mlynské Nivy 56, Bratislava 2 - Ružinov
Mgr. Martin Babík
Lekári
Bratislava
Smrečianska 14, Bratislava 3 - Nové Mesto
Mgr. Štefan Vanko
Lekári
Bratislava
Nejedlého 39, Bratislava 4 - Dúbravka
PhDr. Oľga Varsányiová
Lekári
Bratislava
Cintorínska 16, Bratislava 1 - Staré Mesto
Stránky 1 2

  1  2  9  A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  Y  Z  Ž 


Zoznam slovenských zubárov | Zoznam slovenských lekárov - členov SLK (slovenskej lekárskej komory) | Ďalšie odkazy
   (c) 2010-2021 Databáza lekárov na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.